Quy định sử dụng ceotoancau.vn (Phần 2)

Đăng bởi : Dương Ngọc Linh . Ngày : 2022-05-03 19:08:46
 

Điều khoản sử dụng ceotoancau.vn (Phần 2)

VII. Quyền và trách nhiệm của ceotoancau.vn:

1. Cung cấp ceotoancau.vn trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

2. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng ceotoancau.vn.

3. ceotoancau.vn phải có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Thành viên; thông báo cho Thành viên về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.

4. ceotoancau.vn phải bảo đảm quyền quyết định của Thành viên khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

5. ceotoancau.vn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.

6. ceotoancau.vn có quyền cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Thành viên có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

7. ceotoancau.vn có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên ceotoancau.vn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên ceotoancau.vn.

9. ceotoancau.vn sẽ tiến hành báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

10. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu Thành viên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp ceotoancau.vn này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Thành viên mà không cần sự đồng ý của Thành viên và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Thành viên.

11. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm ceotoancau.vn, chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Thành viên trước pháp luật nếu cần thiết.

12. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, ceotoancau.vn có quyền sử dụng những thông tin mà Thành viên cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

13. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, ceotoancau.vn có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật bởi Thành viên và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Thành viên vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của Thành viên khác, ceotoancau.vn sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu phát hiện vi phạm ceotoancau.vn có quyền không cho hiển thị ngay lập tức các thông tin vi phạm đã cập nhật bởi Thành viên và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng tài khoản của Thành viên vi phạm. Chúng tôi (ceotoancau.vn) có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của ceotoancau.vn là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.

14. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của ceotoancau.vn.

15. Nhận và giải quyết khiếu nại của Thành viên các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng ceotoancau.vn, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo:

1. Trong quá trình vận hành ceotoancau.vn, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các vấn liên quan đến lỗi hệ thống kỹ thuật của ceotoancau.vn.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai, ... người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh. Tuy nhiên, ceotoancau.vn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. ceotoancau.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Thành viên với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm ceotoancau.vn. Khi Thành viên sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Thành viên đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

IX. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, Thành viên có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng được mặc định và Thành viên phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh, video và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của Thành viên với cá nhân Thành viên hoặc nhóm Thành viên, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, ceotoancau.vn bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và ceotoancau.vn có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Thành viên xuất hiện hay tồn tại trên Ứng Dụng, diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

2. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm của ceotoancau.vn. Việc sử dụng quyền của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Thành viên thực hiện các quyền trên. Do vậy, Thành viên không có quyền sử dụng sản phẩm của ceotoancau.vn vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của ceotoancau.vn trước đó.

3. Thành viên đồng ý để ceotoancau.vn tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Thành viên cung cấp cho ceotoancau.vn thông qua việc sử dụng sản phẩm ceotoancau.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Thành viên từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc ceotoancau.vn sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của Thành viên.

4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:

- Nếu Thành viên tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua Dịch vụ ceotoancau.vn đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho ceotoancau.vn về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.

- ceotoancau.vn sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà ceotoancau.vn nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

- Để giúp ceotoancau.vn có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Thành viên, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

+ Chữ ký thật của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

+ Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Thành viên cho là bị vi phạm.

+ Mô tả về nơi mà các tài liệu Thành viên cho là vi phạm nằm trên các Dịch vụ ceotoancau.vn đủ để cho phép ceotoancau.vn xác định vị trí tài liệu đó.

+ Thông tin liên hệ của Thành viên như địa chỉ, số điện thoại, email để ceotoancau.vn có thể liên hệ với Thành viên.

+ Thành viên tuyên bố rằng Thành viên tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.

+ Thành viên tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Thành viên là chính xác và Thành viên chấp nhận hình phạt về tội khai man mà Thành viên được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

+ Nếu tài khoản ceotoancau.vn vi phạm về sở hữu trí tuệ thông qua việc Thành viên gửi thông báo, nếu kết quả cho thấy Tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, ceotoancau.vn có toàn quyền quyết định xóa tài khoản vi phạm đó.

Email liên hệ: ceotoancau.vn

X. Quyền sở hữu trí tuệ:

1. Thành viên hiểu và thừa nhận rằng ceotoancau.vn, các nội dung được cung cấp thông qua ceotoancau.vn, các phần mềm và biểu tượng được sử dụng để cung cấp dịch vụ ceotoancau.vn có chứa các quyền sở hữu trí tuệ thuộc về ceotoancau.vn và/hoặc các đối tác, các doanh nghiệp liên kết của ceotoancau.vn được pháp luật công nhận và bảo hộ.

2. Ngoài các nội dung thuộc hoặc do ceotoancau.vn tự sản xuất, ceotoancau.vn phát hành hoặc liên kết với nhiều đối tác thứ ba để cung cấp các nội dung của họ trên ceotoancau.vn (bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung phim, chương trình truyền hình, quảng cáo…). Khi sử dụng các nội dung này, Thành viên thừa nhận rằng mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến nội dung này là của bên thứ ba và ceotoancau.vn sẽ hỗ trợ Thành viên nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.

3. Trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ trên ceotoancau.vn, Thành viên đồng ý và xác nhận rằng:

- Thành viên sẽ tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của ceotoancau.vn và đối tác của ceotoancau.vn.

- Thành viên sẽ không lưu trữ, tải về, sao chép, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phái sinh, chào bán các nội dung thông tin trên hoặc thu được từ hoặc thông qua dịch vụ trên ceotoancau.vn mà không có sự cho phép bằng văn bản từ ceotoancau.vn.

- Thành viên sẽ không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nội dung nào trong các dịch vụ trên ceotoancau.vn.

- Thành viên sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau trên ceotoancau.vn.

- Thành viên sẽ không thực hiện, cũng như không cho phép bất kỳ Bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến các quyền sở hữu trí tuệ này. Đồng thời, Thành viên cam kết sẽ hỗ trợ ceotoancau.vn thực hiện các biện pháp chống lại hành vi xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ này từ bất kỳ Bên thứ ba nào khác.

- Thành viên có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan khi sử dụng dịch vụ ceotoancau.vn.

- Nếu Thành viên có căn cứ cho rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua dịch vụ ceotoancau.vn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thành viên sẽ ngay lập tức thông báo cho ceotoancau.vn về rủi ro vi phạm bản quyền đó thông qua thông tin liên hệ tại Mục V.

XI. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên Internet:

- Khi chia sẻ thông tin trên ceotoancau.vn, Thành viên thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin Thành viên chia sẻ với những người trong danh sách người dùng khác) và bình luận (những hồi đáp của Thành viên về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, Thành viên có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian Thành viên thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của Thành viên. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án (trộm cắp, giết người, hiếp dâm,…).

- Nhiều Thành viên Internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến Thành viên bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

- Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, các thông tin này sẽ trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì Thành viên cũng không thể kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi. Vì vậy, POPS khuyến cáo các thành viên khi tham gia ceotoancau.vn chủ động cân nhắc trước khi cung cấp thông tin về cá nhân.

XII. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

Trang ceotoancau.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của Ứng Dụng giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của ceotoancau.vn. Thành viên có thể gửi khiếu nại đến email: …

Trang ceotoancau.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia Ứng Dụng. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên phát sinh tranh chấp khiếu nại sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Ban quản lý ceotoancau.vn sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

Thời hạn giải quyết khiếu nại là: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin từ Thành viên.

Trang ceotoancau.vn chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thành viên trong trường hợp Thành viên đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa Thành viên ceotoancau.vn với nhau, có thể Ban quản lý ceotoancau.vn sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Ban quản lý ceotoancau.vn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, ceotoancau.vn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Thành viên ceotoancau.vn hợp pháp và chính đáng. Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị ceotoancau.vn. Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định ceotoancau.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Trang ceotoancau.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên ceotoancau.vn đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

XIII. Thu thập thông tin các nhân và chính sách bảo vệ thông tin các nhân, thông tin riêng của Thành viên ceotoancau.vn

Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới Thành viên các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, Ứng Dụng POPS sẽ tiến hành thu thập dữ liệu của Thành viên bao gồm ít nhất: họ tên, số điện thoại, email, số CMND/Passport cùng với ngày và nơi cấp, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập

1. Thông tin cá nhân của Thành viên như: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, tên tài khoản, mật khẩu tài khoản, hình đại diện, thông tin thanh toán, thói quen mua sắm, sở thích, phong cách sống và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Thành viên cung cấp cho ceotoancau.vn.

2. Thông tin cá nhân của Thành viên như: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, tên tài khoản, mật khẩu tài khoản, hình đại diện, thông tin thanh toán, thói quen mua sắm, sở thích, phong cách sống và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Thành viên cung cấp cho ceotoancau.vn.

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và ceotoancau.vn.

- Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại ceotoancau.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: ceotoancau.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thông tin từ các tổ chức/Bên thứ ba mà Thành viên đã cung cấp cho họ và Thành viên cho phép họ kết nối với hệ thống ceotoancau.vn (ví dụ Thành viên đăng ký bằng các tài khoản liên kết với các mạng xã hội, tài khoản email của Thành viên).

4. Các thông tin mà Thành viên cho phép ceotoancau.vn truy cập trên thiết bị di động khi cài đặt ceotoancau.vn.

5. Mục đích và phạm vi thu thập:

- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ceotoancau.vn bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, số CMND/Passport cùng với ngày và nơi cấp, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà ceotoancau.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để ceotoancau.vn liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.

- Các Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ceotoancau.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- ceotoancau.vn cam kết không tiết lộ, không mua bán, trao đổi thông tin Thành viên cho bất kỳ Bên thứ ba nào và Thành viên xác nhận đồng ý cho ceotoancau.vn sử dụng các thông tin của Thành viên nêu tại Điều này cho các mục đích sau:

a. Để xử lý việc cung cấp dịch vụ, để cung cấp cho Thành viên các sản phẩm hay dịch vụ Thành viên yêu cầu từ ceotoancau.vn, xử lý phần thanh toán.

b. Để cải tiến và nâng cao trải nghiệm của Thành viên trên ceotoancau.vn.

c. Đánh giá việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ trên ceotoancau.vn.

d. Trao cho Thành viên cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi.

e. Phân tích tính hiệu quả của các nội dung.

f. Đề xuất, giới thiệu về các bộ phim, chương trình truyền hình, quảng cáo mà POPS cho rằng Thành viên có thể quan tâm.

g. Cá nhân hóa trải nghiệm trang trên ceotoancau.vn, đồng thời, đánh giá số liệu thống kê về hoạt động của ceotoancau.vn, chẳng hạn như thời gian Thành viên ghé thăm, trang web nào giới thiệu Thành viên đăng nhập vào đó.

h. Mỗi máy tính nối mạng đều được xác định bởi một chuỗi số gọi là “giao thức Internet” hay địa chỉ IP. Khi Thành viên có một yêu cầu gửi đến máy chủ của ceotoancau.vn trong khi truy cập vào ceotoancau.vn, máy chủ sẽ nhận ra Thành viên thông qua địa chỉ IP đó. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến những thông tin cá nhân của Thành viên ngoài việc nhận ra một máy tính đang truy cập ceotoancau.vn. Trang ceotoancau.vn  dùng thông tin này để xác lập thống kê về lượng truy cập toàn cục và để xem có sự lạm dụng băng thông hay không nhằm phối hợp với các chính sách pháp luật ban hành về an ninh mạng.

i. Trang ceotoancau.vn có thể đăng quảng cáo và quảng cáo có thể bao gồm các đường dẫn tới các trang web khác. Cũng như nhiều website khác, ceotoancau.vn thiết lập và sử dụng cookies để tìm hiểu thêm về cách Thành viên tương tác với nội dung của ceotoancau.vn và giúp ceotoancau.vn cải thiện trải nghiệm của Thành viên khi sử dụng dịch vụ trên ceotoancau.vn.

XIV. Hiệu lực của thỏa thuận:

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Thành viên. ceotoancau.vn sẽ công bố rõ trên Ứng dụng, website, mạng xã hội, diễn đàn, Blog – Tin tức về những thay đổi, bổ sung đó. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ trên ceotoancau.vn sau khi có sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều khoản sử dụng được hiểu là Thành viên đồng ý với các sửa đổi, bổ sung này.

2. ceotoancau.vn có quyền chỉ định hoặc chuyển giao việc cung cấp dịch vụ trên ceotoancau.vn và/hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của ceotoancau.vn theo Điều khoản sử dụng này cho một Bên thứ ba bất kỳ và Thành viên đồng ý hợp tác với ceotoancau.vn để việc chỉ định hoặc chuyển giao này có hiệu quả.

3. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ ceotoancau.vn này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

"Thỏa Thuận Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Ceotoancau.vn" có giá trị từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

BAN CHỦ NHIỆM CEOTOANCAU.VN

 

There are no comments yet.
Yêu cầu xác thực

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.

Đăng nhập
;
TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO