Điều khoản sử dụng ceotoancau.vn

Đăng bởi : Dương Ngọc Linh . Ngày : 2022-05-03 19:01:48
 

(ceotoancau.vn) Điều khoản sử dụng ceotoancau.vn bao gồm:

CÁC NỘI DUNG QUY ĐINH GỒM:

I. Mục đích, nội dung – Điều khoản sử dụng
II. Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ
III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên ceotoancau.vn
IV. Quy tắc quản lý và xử phạt Thành viên vi phạm
V. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin
VI. Quyền và nghĩa vụ của Thành viên
VII. Quyền và trách nhiệm của ceotoancau.vn
VIII. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo
IX. Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền
X. Quyền sở hữu trí tuệ
XI. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên Internet
XII. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp
XIII. Thu thập thông tin các nhân và chính sách bảo vệ thông tin các nhân, thông tin riêng của Thành viên ceotoancau.vn
XIV. Hiệu lực của thỏa thuận

There are no comments yet.
Yêu cầu xác thực

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.

Đăng nhập
;
TIN CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN

QUẢNG CÁO